Сум хөгжүүлэх сангийн мэдээ Сум хөгжүүлэх сангийн 2014 оны “Эргэн төлөлтөөс” Байгальд ээлтэй технологи болон Салбар бүрийн оролцоог нэвтрүүлэх...