Шилэн дансны хууль 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбогдуулан Сангийн яамнаас Өмнөговь аймгийн...