Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сум нь 1931 онд байгуулагдсан, хуучнаар Түшээт хан аймгийн Говь түшээ гүний хошуу Баруун сайхан, Хан-уул,...