IMG_9803

Шилэн дансны хууль 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбогдуулан Сангийн яамнаас Өмнөговь аймгийн 15 сумын төрийн алба хаагч нарт сургалт зохион байгууллаа. 2015.01.07