IMG_2947 IMG_2952 IMG_2953 IMG_2958 IMG_2961 IMG_2962 IMG_2988 IMG_3008 IMG_3028 IMG_3057 IMG_3094

“ШАРИЛЖГҮЙ ДАЛАНЗАДГАД” аяны хүрээнд орчны 50 м газрын шарилжыг цэвэрлэж идэвхитэй оролцсон нийт аж ахуй нэгж, албан байгууллага, ард иргэддээ талархал илэрхийлье.

Даланзадгад хотын маань өнгө үзэмж та биднээс шалтгаална.

Даланзадгад сумын ЗДТГ