IMG_4855 IMG_4859 IMG_4860 IMG_4863 IMG_4865 IMG_4873

Даланзадгад сумын Хийд, Ёл, Жаал-Уул, Бага-Уул хорооллуудад 1628 метр дулааны шугам сүлжээний ажлыг орон нутгийн Шүтээн-Эрдэнэ ХХК гүйцэтгэж байгаа ба ажлын явц 90 хувьтай явагдаж байна. Дулааны шугам сүлжээнд айл, өрхүүд холбогдсоноор агаарын бохирдол буурах, тав тухтай эрүүл орчин, эдийн засгийн хэмнэлт, хувийн эзэмшлийн газрын үнэлэмж нэмэгдэх гэх мэт олон давуу талыг бий болгож байгаа сайн талтай юм.