Даланзадгад сумын Засаг дарга Т.Алтансүх “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль”-ийн дагуу Даланзадгад сумын Эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барьлаа.
IMG_0241

IMG_0246