2016 оны сум болон байгууллагын ажил                                                        хөдөлмөрийн аваргууд

16

                                                       СУМЫН 9-Н АЛДАРТАН З.МӨНХЖАРГАЛ                                                                                 
10

ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА Б.АЗЖАРГАЛ

IMG_2596

                                                 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН                                                      Д.НАРАНЧИМЭГ

 түвшнээ

 ТЭРГҮҮНИЙ БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

       Б.ТҮВШИНЖАРГАЛ

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн талаарх тайлан 

2017-Авлигын-эсрэг-үйл-ажиллагааний-төлөвлөгөөний-хэрэгжилт