ХОТЫН ЗАХИРАГЧ БӨГӨӨД ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА Т.АЛТАНСҮХ

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Э.МӨНХБОЛОР

 

 

ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Ж.ДАВААХҮҮ