ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН НАЙМАН НЭРИЙН ДЭЛГҮҮР